In 1902 maakte de ambachtsheer van Westbroek, Frederik L.S.F. van Tuyll van Serooskerken, de staat op van zijn bezittingen in de gemeente Westbroek. Hij deed dat op een kaart van W.Q. Main Kalkman uit 1899 (Utrechts Archief, toegang 76, Huis Zuilen, nr. 335.)

 

Meer informatie

Ir. Frederik L.S.F. baron Van Tuyll van Serooskerken, heer van Zuylen, Sweserengh, Westbroek en Serooskerke werd geboren op 1 augustus 1858 in  Utrecht.  Na zijn huwelijk in 1885 was hij vier jaar werkzaam als adjunct-ingenieur bij de voorbereiding van de aanleg van het Merwedekanaal. Hij vestigde zich eind 1899 op zijn goederen te Zuilen, na het overlijden van de echtgenote van baron Willem René, de vorige bewoner van het slot.  In het artikel ‘De kleur van de baron’ (Historische Kring Maarsen ,19/4, p. 67 schrijft J.W. Verhoeff: ‘Als ‘man van de oude stempel’, die onpartijdigheid hoog in het vaandel voert, raakt hij rond de eeuwwisseling verstrikt in de politieke verkiezingsstrijd tussen de anti-revolutionairen, christelijk-historischen en liberalen.’

Op de kaart ziet men met kleuren aangeduid de kavels en namen van Van Tuylls pachters en de aanduidingen van het gebruik van het land.

AD