Maartensdijk in 1866 volgens de ‘Gemeente-Atlas van Nederland naar officieele bronnen bewerkt’. (Leeuwarden 1868)

Deze gemeenteatlas is het werk van Jacob Kuyper. Hij tekende in de jaren 1865-1870 kaarten van alle 1200 Nederlandse gemeenten. Kuyper overleed in 1908. Opvallend zijn op deze kaart van Maartensdijk of voormalig Oostveen de topografische aanduidingen ‘De Rustende Jager’ en ‘Ridderbosch’. Met Bosch en Hoven”wordt gedoeld op de boerderij ‘Bossehove, voorheen het Melckmeisje’, elders op deze site beschreven, zie de post: Bossehove.

AD

U bevindt zich op de rondleiding over oude kaarten. Voor het vervolg klik HIER.