Huisbezoeken maken deel uit van het werk van een predikant, ook in het 18de eeuwse De Bilt. Soms konden die voor de predikant onaangenaam verlopen. (De dorpskerk van De Bilt in 1842. Prent van P.J. Lutgers. Beeldbank van het Utrechts Archief, catalogus nr. 200412.)

 

Meer informatie

 

In de kerkenraadsvergadering van 5 maart 1765 werd verslag gedaan van een moeilijk bezoek aan het echtpaar C.  De vrouw van het echtpaar ‘brutaliseerde’ de predikant Jacobus Klugten zozeer, dat hij ‘soude twyfelen of er in Amsterdam op de vismarkt wel scherper tong soude te vinden syn’ dan die van de onaangename mevrouw C.

De dame was boos, omdat zij vond dat de dominee niet goed was opgetreden tegen mensen die niet aan het Avondmaal hadden mogen deelnemen. Een tweede grief betrof een man die in de kerk had zitten dutten: ook daar had Klugten zich slap opgesteld, meende de vrouw. Zij beschuldigde de dominee ervan dat hij dat deed,  ‘omdat de dommelaar een zijner kerkeraadsleden was.’  Daarop was de dominee, waarschijnlijk gegriefd, vertrokken. In september 1770 deelde Van Klugten mee, ‘wegens de smertelijke ontmoetingen en continueele vrugteloose aanspraken’ dat jaar het echtpaar bij het periodieke huisbezoek te hebben overgeslagen. In het kerkenraadsarchief is verder niets terug te vinden over de afloop van deze zaak. Voor de volgende post over de Biltse dorpskerk in de achttiende eeuw klik men HIER.

 

AD

 

Bron: Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen, inventaris 1087, Hervormde Gemeente De Bilt, 1656-1975. Archief van de kerkenraad. Notulen van de kerkenraad 1 (1735-1813).