‘Caarte van de Landen gelegen onder Oostveen, mitsgaders de hooge Jurisdictie van Achtienhoven.’ (Utrechts Archief, topografische atlas nr. 2182.) Deze kaart is een kopie van omstreeks 1800 van P.J. Geltsligter, van een kaart van G.N. Back uit 1777.

AD

U bevindt zich op de rondleiding over oude kaarten. Voor het vervolg klik HIER.