Afgebeeld is de voorpagina van een verslag van de Centrale Inlichtingendienst, opgericht in 1919. Dit was een voorloper van de huidige Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingen Dienst.

 

Meer informatie

Deze dienst verzamelde tijdens het Interbellum voortdurend materiaal over extreem linkse en rechtse groepen en personen, en volgde hun activiteiten. In het archief uit de jaren 1919-1940 komt Bilthoven 39 keer voor (met name Kees Boeke, pacifist en antimilitarist) en Maartensdijk acht keer (met name burgemeester Van de Voort van Zijp, een vooraanstaand NSB-lid.)  Ook komt men de naam tegen van de in  Groenekan wonende vooraanstaande anti-militarist en pacifist Jos Giesen (1881-1932), secretaris van het  Internationaal Anti-Militaristisch Bureau.Meer daarover in de volgende tekst: J. Giesen

De Inlichtingendienst was ook betrokken bij organisaties die zich tegen  pacifisme en anti-militairisme keerden (zie de afbeelding hieronder, gevonden in het archief van de CID via de site  Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis van de KNAW).

Hieronder ziet men fragmenten uit rapportages over onder meer Kees Boeke en Van der Voort van Zijp eveneens te vinden via de site van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis van de KNAW. Aan dit archief zijn alle afbeeldingen en teksten bij dit onderwerp ontleend.

Zie: http://resources.huygens.knaw.nl/rapportencentraleinlichtingendienst 

en over Kees Boeke: https://onlinemuseumdebilt.nl/boeke-bespied/

AD

Hierboven de rapportage over Kees Boeke, hieronder een citaat uit een door de dienst gerapporteerde rede van Van der Voort van Zijp uit 1933.