Afbeelding: De evangelist Johannes, preekstoelreliëf door de Duitse beeldhouwer Adam Winter.

Sinds 1 april is de tentoonstelling over 100 jaar OLV-kerk ter plaatse te bezichtigen aan de Gregoriuslaan. Alle aanleiding voor RegioTV De Bilt om op reportage te gaan en de verzameling van religieuze avant – gardekunst  te bekijken.

De werken zijn speciaal voor de OLV-kerk gemaakt in opdracht van de katholieke uitgever en drukker Henri Nelissen, die kerkmeester was en daarmee de financiën beheerde. Zijn volledige inzet voor het belang van de kerk leverde hem de bijnaam ‘Paus van Bilthoven’ op.

Kunsthistorica Korine Hazelzet doet de rondleiding. Er is aandacht voor Otto van Rees, Jaap Mes, Mattieu Wiegman en Adam Winter.

 

Bekijk u HIER de reportage van Regio TV De Bilt

VC