Op deze foto zien we het complete gemeentelijke apparaat, bestuurders en ambtenaren van Maartensdijk in 1936. (Foto collectie Koos Kolenbrander, geplaatst met diens toestemming). Op de eerste rij staat als vijfde van links burgemeester Tjalma en naast hem rechts gemeentesecretaris/ontvanger E. Kwint. Op de tweede rij staat uiterst links de korpschef van de gemeentepolitie H. Klaassen.

 

Meer informatie

Burgemeester Tjalma volgde in 1936 burgemeester Van der Voort van Zijp op (zie: In de schaduw van Abraham de Geweldige.) Tijdens de oorlog moest Tjalma van de bezetter terugtreden en zijn ambtswoning in Groenekan verlaten. In de gemeenteraad van Maartensdijk kwamen onder Tjalma’s burgemeesterschap veelvuldig de armoede en de ellendige leef- en woonomstandigheden onder de arbeidende klasse ter sprake.

AD

Literatuur:

Koos Kolenbrander,  Burgemeester  Tjalma in een kommervolle periode. In: De Vierklank van 9 februari 2000.