Afgebeeld is een gedenksteen uit 1914, afkomstig van het voormalige Wilhelminagebouw, dat op de plaats stond waar nu het SOJOS-gebouw is gevestigd, op het adres Dorpsweg 51. Op de steen staan de namen van de schenkers die de bouw van dit gebouw mogelijk maakten. Hij is nu te zien bij de ingang van het nieuwe jongerencentrum aan de Dorpsweg, nr. 51. (Foto Anne Doedens.)

Meer informatie

De namen van de gulle schenkers weerspiegelen de upper class van de gemeente Maartensdijk. Die bestond uit edellieden en welgestelde notabelen die in de gemeente woonden.  Hierna volgt een korte toelichting op enkele van hen. Jonkheer  E. Quarles van Ufford was gemeenteraadslid, Johan baron d’ Aulnis de Bourouill was jurist en hoogleraar economie in Utrecht, W.C. baron van Boetzelaer, was gewezen burgemeester van De Bilt en woonde op Eyckenstein, Hendrik (IV) Copijn, was de befaamde tuinarchitect en ontwerper van het Boetzelaerpark, mejuffrouw Van Hengst behoorde tot de familie van het Maartensdijkse landgoed Persijn. Jonkheer mr. John Edward Willem Twiss Quarles van Ufford was officier van justitie in Utrecht.

 

Meer over het Wilhelminagebouw

In 1914 liet de gemeente achter de toenmalige openbare lagere school aan de Dorpsweg 53 het Koningin Wilhelminagebouw bouwen. Dit gebouw had een functie als dorpshuis. In de  jaren dertig en veertig was er ook een ‘naai- en kookschool’ in het gebouw gevestigd. Vanaf 1964 was het pand geen dorpshuis meer. Een houten gebouw op de plaats van het huidige Dijckstate nam die functie over. Na verloop van tijd verloederde het Wilhelminagebouw. Het werd totdat het afgebroken werd aan het begin van deze eeuw als opslagruimte en onderdak voor jeugdactiviteiten gebruikt. Met name de oudejaarsvieringen onder de bekwame leiding van kapper Hans Stevens c.s. zorgden voor een prettig verloop van Oud en Nieuw in het dorp. Het gebouw maakte plaats voor het huidige jongerencentrum SOJOS

AD