Hendrick van Haestrecht was lang bewaarder van de belangrijke stukken waarin het bezit van de Westbroekse kerk was vastgelegd. In een document van 15 mei 1593 wordt echter verteld dat hij de papieren met betrekking tot het grondbezit van de kerk overdraagt aan de kerkmeesters van Westbroek. Het stuk markeert het feitelijke einde van zijn positie als bestuurder van zijn kerk en van zijn dorp. De kerk kan er in de zestiende eeuw overigens zo uitgezien hebben als op deze prent van L.P., Serrurier uit de vroege achttiende eeuw. (Utrechts Archief  nr..200945.)

 

Meer informatie

Het overgedragen document beschrijft hoe Lysbeth Vredricxdr. Uute Aerde in het jaar 1500 voor het gerechtsbestuur van Westbroek en ‘de gemene bueren’ van het dorp bevestigt, dat haar ouders aan de kerk de grond hadden gegeven waarop  het gebouw werd opgetrokken. In feite was het haar voogd die dat namens haar en haar zuster Janna deed, want Lysbeths vader en moeder waren overleden. De oorspronkelijke oorkonde was verloren gegaan en er werd nu een juridisch geldig nieuw document opgesteld en van zegels voorzien.

Daarnaast laat Lysbeth haar voogd een stuk grond aan de kerk schenken voor de woningen van twee priesters, die de Westbroekse kerk ‘voor eeuwig’ moesten dienen. Het ging om een lap grond van ongeveer dertig bij veertig meter. De tegenprestatie was, dat iedere keer dat voor de doden werd gebeden, dit ook voor haar gestorven ouders moest gebeuren. Verder werd vastgesteld, dat in de week voor Pasen voor diezelfde ouders jaarlijkse herdenkingsdiensten gehouden zouden worden, weer ‘voor eeuwig’. Intussen moest de pachter van Lysbeths grond, Claes Aerents., volgens deze zelfde akte, verklaren dat hij het met de overdracht eens was en dat hij voor grond die hij van Lysbeth pachtte zou blijven betalen.

Nog geen eeuw daarna kwam een einde aan al deze voor de eeuwigheid gemaakte afspraken, de Reformatie maakte een einde aan de memoriediensten van de katholieken. Men kan het stuk lezen door aan te klikken: De overdracht van grond voor de bouw van de Westbroekse kerk.

Voor het volgende stuk uit het archief van Van Haestrecht klikke men HIER. Om terug te gaan naar het begin van deze reeks klikke men HIER.

AD