Elisabeth Hendrika Piepers was de eerste vrouw die lid van de gemeenteraad van De Bilt werd. Daarnaast was ze ook maatschappelijk actief. Leo van Vlodorp deed onderzoek. Hier zien we haar gefotografeerdin het uniform de padvinderij. (Foto De Biltse Grift)

 

Meer informatie

Elisabeth werd op 7 januari 1873 geboren in Den Haag. Zij bleef haar leen lang ongetrouwd. In 1910 kwam zij in Baarn wonen bij barones Anna Elisabeth van Hardenbroek van Lokhorst- Meder, met wie zij een vriendschappelijke relatie had. De dames vestigden zich in 1921 in Bilthoven in villa Malpertuis.

Daarna was Elisabeth actief in het verenigingsleven, zowel plaatselijk als nationaal. Zij waas voorzitter van de Bilthovense afdeling van de Nederlandsche Vereeniging van huisvrouwen en richtte de afdeling De Bilt – Bilthoven van de vereniging Het nederlandsche Meisjesgilde op, een vrouwelijke vorm van padvinderij, waarin zij ook hoofdleidster was. Toen deze vereniging was omgedoopt tot het Nederlandse Padvindsters Gilde, werd zij ook tijdelijk secretaris van het landelijke hoofdbestuur en lid van het Wereldcomité van Padvindsters.

Gemeenteraad

‘Piep’, zoals bekenden haar wel noemden, ging ook in de gemeentepolitiek. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1927 stond zij op de kieslijst namens de Liberale Staatspartij De Vrijheidsbond, die later zou opgaan in de Partij van de Vrijheid en de VVD. Dat was mogelijk gemaakt door de grondwetswijziging van 1917, toen de vrouwen het recht kregen om gekozen te worden. Ze kreeg niet voldoende stemmen, maar toen het liberale raadslid Lotgering  kort na de verkiezingen overleed, kwam zij toch in aanmerking voor een zetel en werd zij benoemd.

In de gemeenteraad speelde zij niet een zeer opvallende rol. Er was wat discussie over de vraag of zij haar zetel op de wettige manier had ingenomen omdat zij bij het voorlezen van de eed niet had gezegd ‘Zo waarlijk helpe mij God Almachtig’, maar ‘Ik zweer zulks’. Het was een storm in een glas water. Elisabeth maakte deel uit van de raadscommissie Algemene Zaken.

Bij de verkiezingen van 1931 werd zij niet opnieuw raadslid, maar zij bleef politiek actief. Zij werd wel voorzitter van de afdeling De Bilt-Bilthoven van de Liberale Staatspartij. Als woordvoerder van het Centraal Comité voor den Vrouwen Vresdesgang, een soort vredesbeweging, sprak zij in 1937 de minister van Buitenlandse zaken toe.

In 1939 werd zij wel gekozen, maar in 1941 stelde de Duitse bezetter de gemeenteraden buiten werking. Op 1 september droeg de rijkscommissaris Seyss-Inquart de bevoegdheden van de raad ober aan de burgemeester.

Na de oorlog

In 1945 werden de gemeenteraden hersteld, maar Elisabeth kwam niet terug. Haar ‘lieve huisgenoote’ was in 1939 gestorven. Elisabeth Piepers overleed op 23 juli 1955 in Utrecht op 82-jarige leeftijd. Ze was een bijzondere vrouw.

DAB

 

Literatuur:

Vlodorp, L. van, Vrouwenkiesrecht en het eerste vrouwelijke raadslid in De Bilt, in: De Biltse Grift maart 2019.

Haan-Beerends, L., Een blik terug in de tijd: 1927 – 1929, in: De Biltse Grift maart 2013.

De Nederlander 19 05 1937.

De Telegraaf 09 11 1939.