Recreatiegebied Ruigenhoek en het Noorderpark

Op de foto ziet men een detail van een toegangsbord van recreatiegebied Ruigenhoek aan de Kooidijk. De vijf verantwoordelijke ‘gebiedspartijen’ (de gemeenten Utrecht en De […]

Lees verder

Veehouderij Noorderpark blijft kwestie passen en meten

Afbeelding: Rapport Provincie Utrecht uit 1985 met daarin adviezen voor ruimtelijke herindeling en gescheiden locaties voor landbouw en natuurontwikkeling. In 2023 staat in het Noorderpark, […]

Lees verder

Het Noorderpark houdt het gemeentelijke landschap levend

In 2013 is het Noorderpark officieel geopend. Een uniek landschap is behouden gebleven voor toekomstige generaties. De foto toont de werkzaamheden van de herinrichting van […]

Lees verder

Het Noorderpark

In 2013 is het Noorderpark officieel geopend. Een uniek landschap is behouden gebleven voor toekomstige generaties. De foto toont de werkzaamheden van de herinrichting van […]

Lees verder

1541: keizer Karel V en de ruzie over Oostveense turfgronden

In 1535 decreteerde Karel V op voorstel van zijn juridische adviseurs, de Geheime Raad van Mechelen, waar de grenzen tussen Gooi en Sticht Utrecht moesten […]

Lees verder

Hooge Kampse Plas: van stinkgat tot ecologisch kruispunt

Afbeelding: Vogelrijk gebied (Foto: Het Utrechts Landschap)   De Hooge Kampse Plas in Groenekan is in oktober 2022 officieel aan de natuur teruggegeven door directeur-rentmeester […]

Lees verder

Nostalgie: de jojo

Hier zien we een houten jojo uit Maartensdijk die gemaakt is omstreeks 1998. Het opschrift luidt ‘In Maartensdijk klopt ’t groene hart.’ (RHC Vecht en […]

Lees verder

Een zeer oude kaart van de Gageldijk

In 1571 was het katholicisme in Utrecht nog de heersende godsdienst, Kloosters hadden aanzienlijke bezittingen, ook in het gebied aan de rand van het huidige […]

Lees verder

De atlas, kaart 56: De Bilt en Maartensdijk groen (1995)

Afgebeeld is een kaart uit 1995, waarin tien samenwerkende gemeenten in Midden-Utrecht vastlegden, waar tot diep in de 21ste eeuw gebouwd kan worden en waar […]

Lees verder

De stinzentuin van Westbroek II

Afgebeeld is een foto van een legakker in de stinsentuin van Westbroek, ter hoogte van het adres Kerkdijk 126-132 te Westbroek. (Foto: Anne Doedens.)   […]

Lees verder

Historisch Overzicht Groenekan

Langs de Bisschopswetering stond vanaf de veertiende eeuw een reeks boerderijen, zoals daar tegenwoordig nog staan de Bossehove en de Helenahoeve. Deze buurtschap stond lange […]

Lees verder

Een interessante fietstocht

Door op de onderstaande link te klikken kan men een mooie fietsroute downloaden die langs historische objecten in de zes kernen van De Bilt voert. […]

Lees verder

Wim van Schaik: strijder voor behoud van (cultuur)landschap en kunst (1924-2017)

De Groenekanner Wim van Schaik die hier is afgebeeld, streed met grote inzet voor het behoud van het cultuurlandschap tussen het Gooi en de stad […]

Lees verder

De atlas, kaart 51: oprukkend Utrecht gestuit?

Hier is afgebeeld het uitbreidingsplan van de stad Utrecht uit 1920 van de hand van de beroemde architect H.P. Berlage en de directeur van gemeentewerken […]

Lees verder

Om het behoud van het landschap tussen Hilversum en Utrecht

Afgebeeld is een landschapsschilderij van de schilder Dirk Breed uit de collectie Van Schaik (Groenekan). Dit schilderij is symbolisch voor de strijd voor het behoud […]

Lees verder

Zeven Biltse tollen, 6: de Korssesteeg

Aan de Achterweteringseweg 70 in Maartensdijk ligt boerderij De Twaalf Gaarden. Misschien heette deze boerderij vroeger Op den bocht; dat staat tenminste op deze foto […]

Lees verder

Het einde van de gemeente Maartensdijk

Op 1 januari 2001 werd de gemeente Maartensdijk samengevoegd met De Bilt tot een nieuwe gemeente De Bilt. Maartensdijk omvatte toen de dorpen Groenekan, Hollandsche […]

Lees verder